STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY W WITKOWIE

62-230 WITKOWO
Ul. HARCERSKA 8
KRS 0000513334,
NIP 7842492303,
REGON 302770773
Bank Spółdzielczy w Witkowie
23 8538 0002 0000 20492 000 0010
DATA WPISU DO KRS 13 CZERWCA 2014
spsww@onet.pl
tel. +48 601 505 380