Bank Zachodni WBK należący do Grupy Santander rusza z ogólnopolskim konkursem skierowanym do społeczności lokalnych. Najlepszych 305 pomysłów na poprawę jakości życia w gminie, powiecie, mieście otrzyma od Banku finansowe wsparcie na ich realizację. Łączna wartość grantów wyniesie 1,5 mln zł. Ambasadorem konkursu będzie ceniony aktor młodego pokolenia, Jakub Wesołowski.

Od 22 września na stronie www.bzwbk.pl/tumieszkamtuzmieniam można zgłaszać poprzez specjalną aplikację projekty zmian w przestzeni publicznej, które będą się ubiegać o 305 grantów, ufundowanych przez Bank Zachodni WBK.

Wnioski konkursowe można zgłaszać do 23 listopada, a ogłoszenie zwycięzców odbędzie się 17 grudnia 2014 roku. Najlepszych 15 projektów może liczyć na granty w wysokości 20 tys. zł. Jury konkursu przyzna ponadto 30 nagród w wysokości 10 tys. zł, 100 nagród po 5 tys. zł i 160 nagród w kwocie 2,5 tys. zł.

Wyróżnione projekty mogą liczyć na dodatkowe środki przyznawane przed internautów w specjalnym plebiscycie. Miedzy 8 a 14 grudnia internauci będą głosowali na najbardziej użyteczne społecznie pomysły dotyczące działań w lokalnej przestrzeni publicznej. Przyznają w ten sposób 3 nagrody w wysokości: 5 tys. zł, 3,5 tys. zł oraz 2 tys. zł.

Formalnymi autorami wniosków mogą być organizacje posiadające osobowość prawną czyli działające w lokalnym środowisku, np.: fundacje, stowarzyszenia, biblioteki, domy kultury, muzea, kluby sportowe czy nawet Ochotnicza Straż Pożarna. Pomysły mogą zgłaszać również osoby prywatne, potrzebują tylko namówić jedną z organizacji czy instytucji do współpracy i złożenia takiego wniosku.

Konkurs „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM” skierowany jest do wszystkich aktywnych osób, którym leży na sercu ład i rozwój swojego najbliższego otoczenia i nie są obojętne na problemy lokalnych społeczności. Bank Zachodni WBK jest pierwszym bankiem komercyjnym w Polsce, który udzielając konkretnego finansowego wsparcia ma szansę zaktywizować lokalne środowiska i sprawić, by ludzie społecznie aktywni mieli odwagę i możliwości realizować swoje plany i marzenia.

Dla rozpowszechnienia idei konkursu w ciągu najbliższych 2 miesięcy w 140 miastach na terenie całego kraju Bank Zachodni WBK zorganizuje specjalne eventy. Podczas tych spotkań, będzie można porozmawiać o konkursie, skonsultować swoje pomysły i potem przekuć je na konkretny projekt.